Декларация за поверителност

Личните данни, които Shop4robots.eu получава при регистрацията,

ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Shop4robots.eu гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Shop4robots.eu, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

© Онлайн Магазин за Роботи, Андроиди, Актроиди 2024
Powered By OpenCart. OC Europa by CsillámVilág